bağıntı

listen to the pronunciation of bağıntı
Турецкий язык - Английский Язык
Турецкий язык - Турецкий язык
Bir nesneyi başka bir nesne ile uyarlı kılan bağ
İki veya daha çok nitelik arasında matematik işlemleri yardımı ile kurulan bağlılık veya eşitlik
Eşyayı, kavramları veya tasarımları birlik, bağlılık, birliktelik gibi durumlarda toplayan görünüş veya nitelik, görelik, bağıllık, izafet, rölativite
Matematikte, bir kartezyen çarpımın alt kümesi
iki ya da daha çok şey arasındaki karşılıklı ilişki, ilinti, münasebet
bağıntı
Избранное