büyülemek

listen to the pronunciation of büyülemek
Турецкий язык - Английский Язык
enthral
bewitch
enchant

You need several wizards to enchant the necklace. - Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var.

fascinate
charm
hypnotize
dazzle
spellbind
beguile
bedazzle
entrance
glamour [Brit.]
enamour [Brit.]
spell
glamor
allure
daze
to charm, fascinate, enchant
enamor
conjure
enthrall
cast a spell on
captivate
catch up
glamorize
to bewitch, to enchant, to charm, to fascinate, to captivate, to entrance, to beguile
carry
mesmerize
spellbound
mesmerise
hex
magnetize
carry away
bespell
voodoo
trance
{f} enamour
giamor
{f} witch
glamour
büyüle
fascinate

I'm fascinated by cats. - Kediler tarafından büyülendim.

He was fascinated with her beauty. - O, onun güzelliği ile büyülendi.

büyüle
enthrall

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüleme
charming
büyüleme
enchanting
büyüleme
bewitching
büyüle
{f} enchanting

I'm not enchanting their children. - Ben onların çocuklarını büyülemiyorum.

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

büyüle
enthral

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
{f} fascinating

I found the subject fascinating. - Konuyu büyüleyici buldum.

We think Venice is a fascinating city. - Venedik'in büyüleyici bir şehir olduğunu düşünüyoruz.

büyüle
ravish

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

büyüle
charmed

Everybody at the party was charmed by her grace. - Partideki herkes onun zarafetiyle büyülendi.

It was his story of adventure that charmed us all. - Bizi büyüleyen onun macera hikayesiydi.

büyüle
{f} captivating

He's a captivating speaker. - O büyüleyici bir konuşmacı.

I was up all night reading the captivating book my grandfather gave me. - Dedemin bana verdiği büyüleyici kitabı okumak için tüm gece oturdum.

büyüle
{f} fascinated

I'm fascinated by cats. - Kediler tarafından büyülendim.

We were fascinated by her voice. - Biz onun sesinden büyülendik.

büyüle
{f} enthralling
büyüle
{f} bewitching
büyüle
{f} ravishing

Mary looked ravishing. - Mary büyüleyici görünüyordu.

She looked ravishing. - O büyüleyici görünüyordu.

büyüle
{f} bewitched

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

büyüle
{f} charming

Tom is charming and irresistible. - Tom büyüleyici ve dayanılmaz.

That baby has charming eyes. - Şu bebeğin büyüleyici gözleri var.

büyüle
enchant

Mary was the most enchanting creature that Tom had ever seen. - Mary, Tom'un şimdiye kadar gördüğü en büyüleyici yaratıktı.

You need several wizards to enchant the necklace. - Kolyeyi büyülemek için birkaç sihirbaza ihtiyacın var.

büyüle
{f} charm

They sat still as if they were charmed by the music. - Onlar sanki müzikten büyülenmiş gibi sessiz oturdular.

Kate is as charming as her sister. - Kate kız kardeşi kadar büyüleyici.

büyüleme
allurement
büyüleme
captivation
büyüleme
entrancement
büyüleme
{i} enthralling
büyüleme
{i} Allure
büyüle
entranced

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

büyüle
entrance

I was simply entranced by the beauty of her face. - Ben sadece onun yüzünün güzelliği tarafından büyülendim.

Tom was entranced by Mary's singing. - Tom Mary'nin şarkı söylemesinden büyülendi.

büyüle
spellbound
büyüle
spellbind
büyüle
enthralled

Sami was enthralled with Layla. - Sami, Leyla'dan büyüleniyordu

büyüle
bewitch

The Lady of the Lake bewitched Merlin and trapped him in the trunk of a tree. - Gölün hanımı, Merlin'i büyüledi ve onu bir ağacın gövdesinde tuzağa düşürdü.

I can teach you how to bewitch men. - Ben erkeklerin nasıl büyüleneceğini size öğretebilirim.

büyüle
captivated

You captivated me, dear. - Beni büyüledin, aşkım.

büyüle
hex
büyüleme
enthralment
büyüleme
casting a spell
büyüleme
spell
büyüleme
charming, fascination, enchantment
büyüleme
enchantment
büyüleme
bewitchment, bewitching
büyüleme
enthrallment
büyüleme
fascination
Турецкий язык - Турецкий язык
Etkisi altına almak, birini kendine bağlamak, teshir etmek: "Bu genç kadında kendisini büyüleyen şeyin ne olduğunu bulmaya uğraşıyor."- A. İlhan
Büyü ile etki altına almak
Etkisi altına almak, birini kendine bağlamak, teshir etmek
teshir etmek
afsunlamak
büyüleme
Büyülemek işi
büyülemek
Избранное