büyük düşey hidrodinamik yükler için taşıyıcı yatak (kaymalı yatak)

listen to the pronunciation of büyük düşey hidrodinamik yükler için taşıyıcı yatak (kaymalı yatak)
Турецкий язык - Английский Язык
thrust bearing
büyük düşey hidrodinamik yükler için taşıyıcı yatak (kaymalı yatak)

    Расстановка переносов

    bü·yük dü·şey hid·ro·di·na·mik yük·ler i·çin ta·şı·yı·cı ya·tak (kay·ma·lı ya·tak)

    Слово дня

    senescent
Избранное