bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin

listen to the pronunciation of bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin
Турецкий язык - Турецкий язык
harmani
harmaniye
bütün vücudu saran, kolsuz ve bazen kukuletalı bir çeşit üst giysisi, pelerin

    Расстановка переносов

    bü·tün vü·cu·du sa·ran, kol·suz ve ba·zen ku·ku·le·ta·lı bir çe·şit üst giy·si·si, pe·le·rin

    Произношение

    Слово дня

    calender
Избранное