bölüşmek

listen to the pronunciation of bölüşmek
Турецкий язык - Английский Язык
share
divide up
(for people) to share (something), divide (something) up among themselves
go snacks
share out
split
double up on
to share, to go shares (with)
bölüşme
division
bölüş
{f} shared
bölüş
{f} share
Турецкий язык - Турецкий язык
İki veya daha çok kimse aralarında herhangi bir şeyi paylaşmak, üleşmek, payını almak, taksim etmek
İki veya daha çok kimse aralarında herhangi bir şeyi paylaşmak, üleşmek, payını almak, taksim etmek: "Paraları elleri titreyerek, gözleri parlayarak nefeslerini burundan alarak bölüştüler."- H. R. Gürpınar
Bölüşme
(Osmanlı Dönemi) TEKASÜM
bölüş
Bölme işi veya biçimi
bölüşme
Bölüşmek işi
bölüşmek
Избранное