aynı şekilde

listen to the pronunciation of aynı şekilde
Турецкий язык - Английский Язык
likewise

Yet Japan is still not sufficiently understood by other countries, and the Japanese, likewise, find foreigners difficult to understand. - Ancak Japonya hâlâ diğer ülkeler tarafından yeterince anlaşılamamıştır, ve Japonlar, aynı şekilde, yabancıları anlamayı zor bulmuştur.

in the same way

It needs to be done in the same way. - Aynı şekilde yapılmış olması gerekiyor.

Americans like football in the same way that Japanese like baseball. - Amerikalılar Japonların beyzboldan hoşlandığı aynı şekilde futboldan hoşlanıyor.

ditto
the same

Tom feels exactly the same way as Mary does. - Tom tam olarak Mary gibi aynı şekilde hissediyor.

Everyone thinks the same way. - Herkes aynı şekilde düşünüyor.

in the same way, likewise, alike
invariably
same

He did business in the same manner as his father did. - O, işi babasının yaptığı gibi aynı şekilde yaptı.

A lot of people feel the same way Tom does. - Bir sürü insan Tom'un hissettiği aynı şekilde hissediyor.

one might as well say
identically

Sami and his identical twin, Farid, dressed identically. - Sami ve tek yumurta ikizi Ferit, aynı şekilde giyiniyordu.

the same way

Everyone thinks the same way. - Herkes aynı şekilde düşünüyor.

A lot of people feel the same way Tom does. - Bir sürü insan Tom'un hissettiği aynı şekilde hissediyor.

same way

In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course. - Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir.

Everyone thinks the same way. - Herkes aynı şekilde düşünüyor.

alike
similarly
similar

You all display similar behavior. - Hepiniz aynı şekilde davranıyorsunuz.

aynı şekilde karşılık verilmek
retaliate
aynı şekilde karşılık
pay in kind
aynı şekilde karşılık vermek
pay back in one's own coin
aynı şekilde ödeme
Payment In Kind
aynı şekil
kind

I'm sorry, I'll pay you back in kind. - Özür dilerim. Aynı şekilde sana geri ödeyeceğim.

aynı şekilde
Избранное