awakening from sleep a state of heightened physiological activity

listen to the pronunciation of awakening from sleep a state of heightened physiological activity
Английский Язык - Турецкий язык

Определение awakening from sleep a state of heightened physiological activity в Английский Язык Турецкий язык словарь

arousal
(Pisikoloji, Ruhbilim) uyarılma
arousal
canlandırma
arousal
uyandırma
Английский Язык - Английский Язык
arousal
awakening from sleep
arousal
awakening from sleep a state of heightened physiological activity

  Расстановка переносов

  a·wak·en·ing from Sleep a state of heightened phys·i·o·lo·gi·cal ac·ti·vi·ty

  Турецкое произношение

  ıweykınîng fırm slip ı steyt ıv haytınd fîziıläcîkıl äktîvıti

  Произношение

  /əˈwākənəɴɢ fərm ˈslēp ə ˈstāt əv ˈhītənd ˌfəzēəˈläʤəkəl akˈtəvətē/ /əˈweɪkənɪŋ fɜrm ˈsliːp ə ˈsteɪt əv ˈhaɪtənd ˌfɪziːəˈlɑːʤɪkəl ækˈtɪvətiː/
Избранное