average velocity

listen to the pronunciation of average velocity
Английский Язык - Турецкий язык
ortalama hız
ortalama suret
average wind velocity
(Askeri) ORTALAMA RÜZGAR HIZI: Bir tayyarenin içinde uçtuğu havanın ortalama rüzgar hızı
average velocity

  Расстановка переносов

  a·ver·age ve·loc·i·ty

  Турецкое произношение

  ävrıc vıläsıti

  Произношение

  /ˈavrəʤ vəˈläsətē/ /ˈævrəʤ vəˈlɑːsətiː/

  Слово дня

  gastronome
Избранное