atak

listen to the pronunciation of atak
Турецкий язык - Английский Язык
attack

My daughter often had asthma attacks when she was a child. - Kızım bir çocukken sık sık astım atakları yaşardı.

Tom had panic attacks. - Tom panik atakları geçirdi.

daring
pushing
heady
mettlesome
pushful
dashing
mettled
rash
spunky
venturous
push
reckless
rash, audacious, reckless
gutsy
confident
rash, foolhardy, reckless, daring cüretkâr
raid
assault
onrush
spurt
{s} dapper
{s} militant
atak geçirmek
have an attack
atak geçirmek
have a seizure
iskemik atak
(Tıp) ischemic attack
panik atak
Panic attack

Tom had panic attacks. - Tom panik atakları geçirdi.

Sami is having a panic attack. - Sami panik atak geçiriyor.

beceriksizce atak
fumble
cüretli atak
a leap in the dark
hızlı atak
fastbreak
karşı atak
counterattack
karşı atak yapmak
counter
karşı atak yapmak
riposte
psikomotor atak
(Pisikoloji, Ruhbilim) psychomotor attack
sekonder atak hızı
(Tıp) secondary attack rate
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) (AT) Azad, izin
Atılım
Demiryolunda eğimin fazla olduğu kısım
Bir şahin türü
Dağ yolu
Düşüncesizce her işe atılan
Saldırı, saldırış, hücum, hamle, akın
Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr: "Bütün çocuklar gibi onlar da haşarı, atak ve güreşçi idiler."- R. N. Güntekin. Çevik, hareketli
Geveze, yalancı
Düşüncesizce her işe atılan, cüretkâr
hamle
atak yapmak
Akın yapmak, atılım yapmak
manik atak
(Tıp, İlaç) Bipolar bozukluk veya iki üçlü duygudurum bozukluğu, eskiden manik depresyon, manik atak veya manik depresif bozukluk olarak bilinen hastalıktır. Bipolar bozukluk, kişinin depresyon ve/veya mani, hipomani, ve/veya karışık durumlar geçirdiği duygudurum bozuklukları sınıfını tanımlayan tanısal kategoridir. Kişinin, depresif eğilimlerin yoğun yaşandığı dönemlerle, taşkınlık, coşkunluk olarak tanımlanabilecek mani dönemleri yaşadığı, bu bağlamda Bipolar Bozukluk ya da Manik Atak olarak tanımlanan bir rahatsızlıktır. DSM-İV adlı tanı ve istatistik kriteri ile teşhis konur
panik atak
Panik Atak, başta Panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir
panik atak
Hiçbir tehlike olmamasına karşın, kişiyi saran ani dehşet duygusu
atak
Избранное