astound, astonish; surprise

listen to the pronunciation of astound, astonish; surprise
Английский Язык - Турецкий язык

Определение astound, astonish; surprise в Английский Язык Турецкий язык словарь

amaze
{f} şaşırtmak

Sizin şefkatiniz beni şaşırtmaktan asla vazgeçmiyor. - Your compassion never ceases to amaze me.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
{f} afallatmak
amaze
şaşkınlık uyandırmak
amaze
şaşkına çevirmek
amaze
hayret uyandırmak
amaze
hayrette bırakmak
amaze
hayrete düşürmek
amaze
şaşırt

Sirkler çocukları şaşırttı ve sevindirdi. - The circus amazed and delighted the children.

Tom beni şaşırtmaktan asla vaz geçmez. - Tom never ceases to amaze me.

amaze
acayip amazingly şaşılacak surette
amaze
garip
amaze
hayret verici
amaze
{f} hayran bırakmak
amaze
amazing şaşırtıcı
amaze
amazement hayret
amaze
{f} hayret ettirmek
amaze
şaşkınlık

Tom şaşkınlık içinde izledi. - Tom watched in amazement.

O şaşkınlık içinde baktı. - She looked in amazement.

Английский Язык - Английский Язык
{f} amaze
astound, astonish; surprise
Избранное