assumes the company will continue as an operating business

listen to the pronunciation of assumes the company will continue as an operating business
Английский Язык - Турецкий язык

Определение assumes the company will continue as an operating business в Английский Язык Турецкий язык словарь

going concern
kâr eden ticari kuruluş
going concern
(Ticaret) süreklilik
going concern
devam eden iş
going concern
kârlı işyeri
going concern
başarılı işletme
going concern
gidiş endişe
going concern
(deyim) basarili bir is
Английский Язык - Английский Язык
going concern
assumes the company will continue as an operating business

  Расстановка переносов

  assumes the com·pa·ny will con·tin·ue as an operating busi·ness

  Турецкое произношение

  ısumz dhi kʌmpıni wıl kıntînyu äz ın ôpıreytîng bîznıs

  Произношение

  /əˈso͞omz ᴛʜē ˈkəmpənē wəl kənˈtənyo͞o ˈaz ən ˈôpərˌātəɴɢ ˈbəznəs/ /əˈsuːmz ðiː ˈkʌmpəniː wəl kənˈtɪnjuː ˈæz ən ˈɔːpɜrˌeɪtɪŋ ˈbɪznəs/

  Слово дня

  calender
Избранное