assorted, different; individual; several

listen to the pronunciation of assorted, different; individual; several
Английский Язык - Турецкий язык

Определение assorted, different; individual; several в Английский Язык Турецкий язык словарь

various
çeşitli

Çeşitli şeyler hakkında konuştuk. - We talked about various things.

Çeşitli Türk restoranlarında, şiş kebap ana yemektir. - In various Turkish restaurants, shishkabob is the main food.

various
{s} çeşitli, türlü, muhtelif: for various reasons çeşitli nedenlerden dolayı
various
ayrışık
various
birçok

Japonya yurtdışından birçok önemli ham madde ithal eder. - Japan imports various raw materials from abroad.

O ofisteki birçok insanı taklit ediyordu. - She was mimicking the various people in our office.

various
çok sayıda
various
türlü türlü
various
değişik

O kasede değişik türde şekerleme var. - There are various kinds of candy in that bowl.

Değişik bilgiler topladı. - He collected various information.

various
{s} çeşit çeşit
various
{s} türlü
various
ayrı

Diplomatlara çeşitli ayrıcalıklar tanınır. - Diplomats are allowed various privileges.

Ayrıca çeşitli konular hakkında konuşmakla çok fazla zaman kaybedeceğiz. - Besides, we will lose too much time to talk about the various topics.

various
variousness farklılık
various
variouslyfarklı olarak
various
çeşitlilik
Английский Язык - Английский Язык
{s} various
assorted, different; individual; several
Избранное