asalak

listen to the pronunciation of asalak
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Mc: Başkalarının sırtından geçinen kimse
(Osmanlı Dönemi) Başka hayvan veya bitkilerin üstünde yaşayan ve onlara zarar veren hayvan veya bitki. Parazit
Bir canlının içinde veya üzerinde sürekli veya geçici yaşayarak ona zarar veren başka canlı, tufeyli, parazit
Başkalarının sırtından geçinen kimse
Parazit
Başkalarının sırtından geçinen (kimse), ekti
tufeyli
ekti
asalak bilimi
Asalakların yapısını, yaşayışını, konakçıyla ilişkisini ve yaptığı hastalıklarla bu hastalıklara karşı girişilecek savaşı konu alan bilim dalı, parazitoloji
dış asalak
Konakçının üzerinde yaşayan ve çoğunlukla kan emen asalak
asalak
Konakçının içinde yaşayan asalak
tam asalak
Toprağa ve özümlemeye bağlı bütün besinlerini konakçıdan sağlayan bitki asalağı
yarı asalak
Yarım asalak
yarım asalak
Üzerinde yaşadığı konakçı bitkiden bazen hazır besin maddesi alan, gerektiğinde kendi beslek yaşayabilen, klorofilli bitkilerde görülen, tam olmayan asalak, yarı asalak
asalak
Избранное