as long as

listen to the pronunciation of as long as
Английский Язык - Турецкий язык
1. -diği sürece: You won't get so much as a penny from me as long as I live. Yaşadığım sürece benden bir kuruş bile alamayacaksın. 2
sürece

Rüzgarlı almadığı sürece olur. - It's OK as long as it doesn't get windy.

Sağlıklı kalabildiğim sürece uzun yaşamak isterim. - I want to live as long as I can stay in good health.

dığı taktirde
şartıyla

Ucuz olmak şartıyla, herhangi bir saat işimi görür. - As long as it is cheap, any watch will do.

Kısa sürede geri gelmen şartıyla dışarı çıkabilirsin. - You may go out as long as you come back soon.

yeter ki
boyunca

Hayatım boyunca onunla bir daha görüşmeyeceğim. - I'll never see him again as long as I live.

madem ki
-mek şartıyla
hazır
süresince

İki saat süresince karın içinde otobüsü bekledim. - I waited for the bus in the snow as long as two hours.

-diği sürece
takdirde
-mek koşuluyla
dığı sürece
-dikçe
prep.boyunca: ıf.takdirde
-dığı sürece
sürdükçe
-dıkca
-dıkça
as as
kadar
Английский Язык - Английский Язык
while; for some period of time

Stay as long as you like.

depending upon some condition or requirement; provided that; if, assuming; so long as

I don't care who you are, where you're from, what you did, as long as you love me —.

so long as, during the time that; since, inasmuch as
as long as

  Расстановка переносов

  as Long as

  Турецкое произношение

  äz lông äz

  Синонимы

  so long as

  Произношение

  /ˈaz ˈlôɴɢ ˈaz/ /ˈæz ˈlɔːŋ ˈæz/

  Видео

  ... stockpile and how we maintain it, the President has said, of course, as long as nuclear weapons ...
  ... So I'll continue to play the game as long as can. ...

  Слово дня

  groundling
Избранное