aruz

listen to the pronunciation of aruz
Турецкий язык - Английский Язык
study of poetic meter; metrical system
system for creating verses
prosody
prosody written according to the rules of classical Ottoman poetry
Турецкий язык - Турецкий язык
(Osmanlı Dönemi) Yanak
(Osmanlı Dönemi) Yol
(Osmanlı Dönemi) Tas: Süluk edenlerin karşısına çıkan çok şeyler, birisine ârız olan iş ve ihtiyaç
(Osmanlı Dönemi) Çadırın ortasına dikilen ve ona destek olan kazık
(Osmanlı Dönemi) Yan taraf
(Osmanlı Dönemi) Edb: Şiirin ahenk ölçülerinden, nazmın vezinlerinden bahseden ilim. Arap, Fars, Türk şiirinde kullanılan vezin ki, hecelerin uzunluk (kapalılık) ve kısalık (açıklık) değerlerine dayanır
(Osmanlı Dönemi) Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere etrafındaki nahiye ve köyler
(Osmanlı Dönemi) Bir beytin birinci mısraının son kısmı
(Osmanlı Dönemi) Usûl
Divan şiirinin ölçüsü
Divan Edebiyatı nazım ölçüsü
Hecelerin uzunluk ve kısalık, kapalılık veya açıklık değerlerine göre türlü ses kalıplarından oluşan divan edebiyatı nazım ölçüsü
ARUZ KALIPLARI
(Osmanlı Dönemi) Bak: Bahr
aruz
Избранное