arousing scornful pity or contempt, often due to miserable inadequacy

listen to the pronunciation of arousing scornful pity or contempt, often due to miserable inadequacy
Английский Язык - Турецкий язык

Определение arousing scornful pity or contempt, often due to miserable inadequacy в Английский Язык Турецкий язык словарь

pathetic
{s} acınacak

Çocuklarım erken kalkmak için acınacak halde samimi çabalar gösterirler. - My children make pathetically sincere efforts to get up early.

Fransızcam acınacak hâlde. - My French is pathetic.

pathetic
{s} dokunaklı

Ne dokunaklı bir hikaye! - What a pathetic story!

pathetic
heyecan verici
pathetic
üzücü
pathetic
işe yaramaz
pathetic
beş para etmez
pathetic
boktan
pathetic
tesirli
pathetic
patheticallydokunaklı veya etkileyici bir surette
pathetic
{s} acıklı

Onun sürüşü acıklıydı. - His driving was pathetic.

Sadece beni yalnız bırak. Sen acıklısın. - Just leave me alone. You're pathetic.

pathetic
{s} yürek parçalayıcı

Tom, bir restoranda tek başına yemek yemenin yürek parçalayıcı olduğunu düşünmektedir. - Tom thinks that eating at a restaurant by himself is pathetic.

pathetic
{s} hazin

Birçok şey kibirli bir aptaldan daha hazin değil. - Not many things are more pathetic than an arrogant fool.

pathetic
{s} acıklı, dokunaklı, etkili, patetik
pathetic
(Tıp) Duygulanıran, duygusal, içe işleyici
pathetic
{s} ümitsiz

Gerçekten ümitsizsin. - You really are pathetic.

pathetic
ümitsiz/dokunaklı
pathetic
{s} k.dili. gülünç: What you've written is so bad it's pathetic! Yazdıkların o kadar berbat ki
Английский Язык - Английский Язык
pathetic

You're almost 26 years old and you still can't hold a real job? That's pathetic.

arousing scornful pity or contempt, often due to miserable inadequacy

    Расстановка переносов

    a·rous·ing scorn·ful pi·ty or contempt, of·ten due to mis·e·ra·ble in·ad·e·qua·cy

    Произношение

    Слово дня

    dreary
Избранное