area air defense commander

listen to the pronunciation of area air defense commander
Английский Язык - Турецкий язык
(Askeri) hava savunma bölge komutanı
(Askeri) BÖLGE HAVA SAVUNMA KOMUTANI: Denizaşırı bir birleşik komutanlık, ast birleşik komutanlık ve müşterek görev kuvveti içinde, komutan hava savunmasının bütün sorumluluğunu tek bir komutana verecektir. Normal olarak, bu Hava Kuvvetleri kısım komutanı olacaktır. Dahil edilen diğer sınıfların temsil edilmesi, hava savunma komutanının karargahındaki bölgede uygun olan şekilde sağlanacaktır
AADC
(Askeri) hava savunma bölge komutanı (area air defense commander)
air defense commander
(Askeri) HAVA SAVUNMA KOMUTANI: Belirli bir sahanın hava savunmasından sorumlu olan ve buna uygun bir şekilde atanmış komutan
air defense commander; area damage control
(Askeri) hava savunma komutanı; arazi hasar kontrolü
Английский Язык - Английский Язык
AADC
area air defense commander

  Расстановка переносов

  ar·e·a A·ir de·fense com·man·der

  Турецкое произношение

  eriı er dîfens kımändır

  Произношение

  /ˈerēə ˈer dəˈfens kəˈmandər/ /ˈɛriːə ˈɛr dɪˈfɛns kəˈmændɜr/

  Слово дня

  carrageen
Избранное