ardor

listen to the pronunciation of ardor
Английский Язык - Турецкий язык
{i} heyecan
{i} heves
{i} gayret
ateş
{i} şevk
spirit
ispirto
spirit
can

Şeytanın ruhu yeniden canlanıyor. - The spirit of the demon reawakens.

İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak. - So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning.

spirit
{i} ruh

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

Ben ruhen sizinle birlikte olacağım. - I'll be with you in spirit.

spirit
(Gıda) damıtılmış alkollü içki
spirit
{i} üstünlük
ardour
çaba
ardour
gayret
ardour
heyecan
ardour
ateş
ardour
heves
ardour
istek
ardour
azim
spirit
yürek
spirit
canlandırmak
spirit
cin
spirit
tutum
intense heat
yoğun işi
spirit
(Hegel) Tın
spirit
meşrep
ardour
ateş/gayret
ardour
{i} şevk
ardour
ateşlilik
ardour
i., İng., bak. ardor
damp smb.'s ardor
hevesini kırmak
spirit
heves
spirit
meram
spirit
{i} hayalet

Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti. - Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back.

spirit
hava

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

spirit
{f} heveslendirmek
spirit
{i} örnek insan
spirit
(isim) ruh, can, maneviyat, gerçek anlam, hayalet, peri, ruh hali, neşe, şevk, cesaret, güç, insan, örnek insan, özel durum, ispirto, üstünlük
spirit
{i} insan

İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak. - So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning.

Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratısıdır. - Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit.

Английский Язык - Английский Язык
great warmth of feeling; fervor; passion
intense heat
spirit
intensity of passion or affection
{n} heat, warmth, zeal, fervcency, affection
intense feeling of love a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor" intense feeling of love a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal
Warmth or heat of passion or affection; eagerness; zeal; as, he pursues study with ardor; the fought with ardor; martial ardor
intense feeling of love
Bright and effulgent spirits; seraphim
Heat, in a literal sense; as, the ardor of the sun's rays
a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal"
{i} enthusiasm, fervor, zeal
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
ardour
Alternative spelling of ardor
ardour
Spirit
ardour
feelings of great warmth and intensity; "he spoke with great ardor"
ardour
a feeling of strong eagerness (usually in favor of a person or cause); "they were imbued with a revolutionary ardor"; "he felt a kind of religious zeal"
ardour
intense feeling of love
ardour
ar·dour in AM, use ardor Ardour is a strong, intense feeling of love or enthusiasm for someone or something. songs of genuine passion and ardour. = passion, fervour
ardour
Great warmth of feeling; fervor; passion
ardour
{i} enthusiasm, fervor, zeal
damp someone's ardor
{f} lessen a person's enthusiasm
ardor
Избранное