arboretums

listen to the pronunciation of arboretums
Турецкий язык - Английский Язык
arboreta
arboretum
arboretum
Английский Язык - Английский Язык

Определение arboretums в Английский Язык Английский Язык словарь

arboretum
A place where many varieties of trees are grown for research, educational, and ornamental purposes
arboretum
a botanical garden or place devoted to the cultivation of trees or shrubs
arboretum
{i} botanical garden
arboretum
A botanical collection of trees, that are normally for public viewing
arboretum
An arboretum is a specially designed garden of different types of trees. arboretums arboreta a place where trees are grown for scientific study. Place where trees, shrubs, and sometimes herbaceous plants are cultivated for scientific and educational purposes. An arboretum may be a collection in its own right or a part of a botanical garden. Important U.S. arboretums include the Arnold Arboretum of Harvard University (Jamaica Plain, Mass.) and the U.S. National Arboretum in Washington, D.C
arboretum
A landscaped space where trees, shrubs, and herbaceous plants are cultivated for scientific study, educational purposes, and to foster appreciation of plants
arboretum
A botanical tree garden where trees are maintained for display purposes Arboretum
arboretum
a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition
arboretum
A place in which a collection of rare trees and shrubs is cultivated for scientific or educational purposes
Турецкий язык - Турецкий язык

Определение arboretums в Турецкий язык Турецкий язык словарь

arboretum
Arboretum, esasen ağaçların ve diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesidir. Böyle bahçeler, kısmen bilimsel araştırmalar için de kullanılmakla birlikte, çeşitli canlı ağaç türlerinin bir derlemini (koleksiyon) oluştururlar.Hatta burada 2000 değişik bitki türü yetişiyormuş. Pinetum ise, kozalaklı ağaçların yetiştirilmesinde özelleşmiş arboretumdur
arboretum
Değişik türlerden, çoğunlukla yabanıl ağaç, ağaççık ve çalıların deneysel yetiştirilmesine ayrılmış park veya alan
arboretum
çoğunlukla yabanıl ağaç, ağaççık ve çalıların deneysel yetiştirilmesine ayrılmış park veya alan
arboretum
Araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi
arboretum
Ağaç parkı
arboretum
Botanik özelliklerini incelemek amacıyla değişik türde pek çok ağacın yetiştirildiği bahçe
Английский Язык - Турецкий язык

Определение arboretums в Английский Язык Турецкий язык словарь

arboretum
bilimsel ağaç yetiştirme alanı
arboretum
botanik park
arboretum
bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan
arboretum
{i} botanik bahçesi

Tom ve Mary botanik bahçesinde yürüdü. - Tom and Mary walked through the arboretum.

arboretum
{i} bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan
arboretum
{i} arboretum
arboretums

  Расстановка переносов

  ar·bo·re·tums

  Этимология

  [ "är-b&-'rE-t&m ] (noun.) 1838. New Latin, from Latin, plantation of trees, from arbor.

  Слово дня

  panegyric
Избранное