arboretum

listen to the pronunciation of arboretum
Турецкий язык - Английский Язык
arboretum
arboretums
arboreta
Английский Язык - Английский Язык
A place where many varieties of trees are grown for research, educational, and ornamental purposes
a botanical garden or place devoted to the cultivation of trees or shrubs
{i} botanical garden
A botanical collection of trees, that are normally for public viewing
An arboretum is a specially designed garden of different types of trees. arboretums arboreta a place where trees are grown for scientific study. Place where trees, shrubs, and sometimes herbaceous plants are cultivated for scientific and educational purposes. An arboretum may be a collection in its own right or a part of a botanical garden. Important U.S. arboretums include the Arnold Arboretum of Harvard University (Jamaica Plain, Mass.) and the U.S. National Arboretum in Washington, D.C
A landscaped space where trees, shrubs, and herbaceous plants are cultivated for scientific study, educational purposes, and to foster appreciation of plants
A botanical tree garden where trees are maintained for display purposes Arboretum
a facility where trees and shrubs are cultivated for exhibition
A place in which a collection of rare trees and shrubs is cultivated for scientific or educational purposes
arboreta
plural of arboretum
Турецкий язык - Турецкий язык
Arboretum, esasen ağaçların ve diğer odunsu bitkilerin yetiştirilmesine adanmış botanik bahçesidir. Böyle bahçeler, kısmen bilimsel araştırmalar için de kullanılmakla birlikte, çeşitli canlı ağaç türlerinin bir derlemini (koleksiyon) oluştururlar.Hatta burada 2000 değişik bitki türü yetişiyormuş. Pinetum ise, kozalaklı ağaçların yetiştirilmesinde özelleşmiş arboretumdur
Değişik türlerden, çoğunlukla yabanıl ağaç, ağaççık ve çalıların deneysel yetiştirilmesine ayrılmış park veya alan
çoğunlukla yabanıl ağaç, ağaççık ve çalıların deneysel yetiştirilmesine ayrılmış park veya alan
Araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu, botanik bahçesi
Ağaç parkı
Botanik özelliklerini incelemek amacıyla değişik türde pek çok ağacın yetiştirildiği bahçe
Английский Язык - Турецкий язык
bilimsel amaçlarla ağaç yetiştirilen alan
bilimsel ağaç yetiştirme alanı
botanik park
{i} botanik bahçesi

Tom ve Mary botanik bahçesinde yürüdü. - Tom and Mary walked through the arboretum.

{i} bilimsel amaçla ağaç yetiştirilen alan
{i} arboretum
arboreta
arboretums
arboretum

  Расстановка переносов

  ar·bo·re·tum

  Произношение

  Этимология

  [ "är-b&-'rE-t&m ] (noun.) 1838. From Latin arborētum (“place grown with trees”), from arbor (“tree”).

  Слово дня

  plenipotentiary
Избранное