arap

listen to the pronunciation of arap
Турецкий язык - Английский Язык
(an) Arab
Arabian, Arab
Arab, Arabian; Arabic
(Konuşma Dili) Negro
Arabian

The Persian Gulf is located between Iran (Persia) and the Arabian Peninsula. - Basra Körfezi, İran ve Arap Yarımadası arasında yer alır.

Tom raises Arabian horses. - Tom Arap atları yetiştirir.

member of a Black or dark-skinned African race (derogatory in modern usage)
member of a Semitic people living in the Middle East and northern Africa; negro
Arabic

I would like to study Arabic. - Arapça çalışmak istiyorum.

I speak Arabic but I study English. - Arapça konuşurum ama İngilizce öğrenimi yapıyorum.

Arab

I would like to study Arabic. - Arapça çalışmak istiyorum.

In most countries, with the exception of the Arab countries and Israel, Saturday and Sunday are defined as the weekend. - Birçok ülkede, Arap ülkeleri ve İsrail hariç genellikle Cumartesi ve Pazar, hafta sonu günleri olarak ilan edilmiştir.

of a Semitic people living in the Middle East and northern Africa
{i} negro
arap alfabesi
Arabic alphabet
arap saçı
A tangled mass (as of hair)
Arap Birliği
(Hukuk) Arab League
Arap atı
Arabian horse
Arap bacı
Negro nurse, mammy
Arap gibi olmak
to get a deep tan
Arap inciri
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: atlasçiçeğigiller,sabbariye) [syn.: Arap inciri, Misir inciri] tuna cactus
Arap kirazı
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: gülgiller,verdiye) [syn.: Arap kirazı, sadır ağacı] common whitebeam
Arap olayım
(Konuşma Dili) I swear that ...: Casus değilse Arap olayım. I swear he's a spy!
Arap rakamları
Arabic numbers
Arap takvimi
Arabian calendar, Muslim calendar
Arap toyu
(Tabiat Doğa) (kuş) Arabian bustard
Arap uyandı/ın gözü açıldı
(Konuşma Dili) We've learned our lesson
arap atı
Arabian
arap atı
Arab horse
arap atı
Arab
arap bülbülü
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: arapbülbülügiller) garden bulbul
arap darısı
buckwheat
arap dili ve edebiyatı uzmanı
Arabist
arap olayım
well I'm jiggered!
arap olayım
I'm jiggered if
arap rakamları
Arabic figures
arap rakamları
Arabic numerals
arap rakamları
cipher
arap rakamları sistemi
algorithm
arap rakamları sistemi
algorism
arap sabunu
yellow soap
arap sabunu
soft soap
arap sakızı
gum arabic
arap tavşanı
jerboa
arap yelkenlisi
dhow
arap zamkı
acacia
hint’-arap rakamları
(Matematik) hindu-arabic numerals
libya arap cemahiriyesi
(Politika, Siyaset) libyan arab jamahiriya
Anladıysam Arap olayım!
I'll be hanged if I understand!
Avrupa-Arap diyalogu
(Hukuk) Euro-Arab dialogue
Birleşik Arap Emirlikleri
the United Arab Emirates
Petrol İhracatçısı Arap Ülkeleri Örgütü
(Hukuk) Organization of Arab Petroleum Exporting Countries (OAPEC)
ak Arap
Arab
biliyorsam arap olayım
damned if I know
hint-arap sayma sistemi
(Matematik) hindu-arabic system
hint’-arap sayı sistemi
(Matematik) hindu-arabic system
israil-arap savaşı
israel-arab war
israil-arap çatışmaları
(Politika, Siyaset) israel-arab conflicts
yahudi-arap ilişkileri
jewish-arab relations
yaparsam arap olayım
I'm jiggered if I will do it
Английский Язык - Английский Язык
Apple Talk Remote Access Protocol
Short for Apple Remote Access Protocol, an Apple authentication protocol which uses challenges and responses, like CHAP, to avoid sending clear text passwords through the network
AppleTalk Remote Access Protocol
Daniel Toroitich arap Moi
born 1924, Sacho, Kenya Colony Five-term president of Kenya (from 1978). Trained as a teacher, Moi served in the cabinet and as vice president (1967-78) under Pres. Jomo Kenyatta before succeeding him as president. Head of the dominant Kenyan African National Union (KANU) party, he governed autocratically, finally permitting multiparty elections in 1991, when international pressure forced his hand. His subsequent electoral victories (1992, 1998) led to civil unrest and charges of stealing the elections. During his time in office some sectors of the economy have grown, but critics have attributed this to the strong political patronage system
Daniel arap Moi
born 1924, Sacho, Kenya Colony Five-term president of Kenya (from 1978). Trained as a teacher, Moi served in the cabinet and as vice president (1967-78) under Pres. Jomo Kenyatta before succeeding him as president. Head of the dominant Kenyan African National Union (KANU) party, he governed autocratically, finally permitting multiparty elections in 1991, when international pressure forced his hand. His subsequent electoral victories (1992, 1998) led to civil unrest and charges of stealing the elections. During his time in office some sectors of the economy have grown, but critics have attributed this to the strong political patronage system
Турецкий язык - Турецкий язык
Arap halkına özgü olan şey
Koyu esmer veya kara
Arap halkına özgü olan şey: "Arap mimarisinin ilk modelleri Bizans mimarisidir."- Z. Gökalp
Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halka ve bu halkın soyundan olan kimseler
Negatif fotoğraf
Orta Doğu ile Kuzey Afrika'nın büyük bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyundan olan kimse
Zenci, fellah
Arap aşı
Hindi veya tavuk etiyle hazırlanan, pişmiş ve dondurulmuş hamur ile birlikte yenen çorba
Arap rakamları
Bugün kullandığımız sayıları gösteren rakamlar
Arap sabunu
Potasla yapılan, yumuşak, esmer bir sabun
Arap tavşanı
Kemirgen memelilerden bir hayvan (Daculus daculus)
Arap zamkı
Akasyadan elde edilen bir zamk, zamkıarabi
ak Arap
Asıl Araplar söz konusu edildiğinde kullanılan bir söz
arap
Избранное