araştırmacı

listen to the pronunciation of araştırmacı
Турецкий язык - Английский Язык
researcher

He said, I plan to become a researcher. - O, bir araştırmacı olmayı planlıyorum dedi.

The sudden increase of ultraviolet rays made the researchers believe in the existence of ozone holes. - Ultraviyole ışınlarının ani artışı araştırmacıları ozon deliklerinin varlığına inandırdı.

searcher
explorer

The explorers continued their journey. - Araştırmacılar yolculuklarına devam ettiler.

The explorers began to suffer from a severe lack of food. - Araştırmacılar ciddi bir gıda eksikliğinden muzdarip olmaya başladı.

investigator

The investigators gathered evidence from the crash site. - Araştırmacılar kaza yerinden delil topladılar.

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

researcher, research worker
investigative

Tom is an investigative reporter. - Tom bir araştırmacı muhabirdir.

Tom is an investigative journalist. - Tom bir araştırmacı gazetecidir.

analyst

Most analysts expected that Tom's offer would set off a new round of bidding for Mary. - Araştırmacıların çoğu, Tom'un teklifinin Mary'ye bir dizi yeni teklifler gelmesine neden olacağı kanısında.

inquisitive
research worker
research specialist
research scholar
(Sosyoloji, Toplumbilim) student of
{i} surveyor
inquisitory
araştırmacı gazeteci
investigative reporter
araştırmacı gazetecilik
investigative journalism
uzman araştırmacı
Senior researcher
araştırmacılar
ivestigators
araştırmacılar
investigators

Investigators uncovered an assassination plot. - Araştırmacılar, bir suikast planını ortaya çıkardılar.

Almost immediately, investigators noticed anomalies. - Araştırmacılar anomalileri neredeyse hemen fark ettiler.

bilimsel araştırmacı
boffin
gizli araştırmacı
back room boy
skandal çıkaran araştırmacı
muckrake
Турецкий язык - Турецкий язык
Bilim ve sanat alanlarında araştırma yapan kimse, araştırman
araştırmacı
Избранное