appointed, deputed

listen to the pronunciation of appointed, deputed
Английский Язык - Турецкий язык

Определение appointed, deputed в Английский Язык Турецкий язык словарь

delegate
{i} temsilci

Konferansa birçok ülkeden temsilciler katıldı. - Delegates from many countries participated in the conference.

delegate
{f} görevlendirmek
delegate
murahhaslık
delegate
temsilci olarak görevlendirmek/atamak
delegate
delege olarak göndermek
delegate
yetki aktar
delegate
(fiil) delege atamak, delege olarak yetkilendirmek, ihale etmek
delegate
{i} vekil
delegate
{i} elçi
delegate
(Askeri) DELEGE: Kendisine belirli yetkiler verilerek bir yere veya birinin yanına temsilci olarak gönderilen kimse
delegate
yetki vermek, nesne sahibi adına çalışan
delegate
{f} delege atamak
delegate
{f} havale etmek, devretmek
delegate
{f} ihale etmek
delegate
{i} delege

Son olarak, delegeler oy kullandı. - Finally, the delegates voted.

Delegeler, altı kez oy kullandı. - The delegates voted six times.

delegate
{i} (del'ıgît, del'ıgeyt) delege, temsilci; elçi; vekil
Английский Язык - Английский Язык
{a} delegate
{a} delegated
appointed, deputed
Избранное