apply a coating of metal to an object by electrical deposition

listen to the pronunciation of apply a coating of metal to an object by electrical deposition
Английский Язык - Турецкий язык

Определение apply a coating of metal to an object by electrical deposition в Английский Язык Турецкий язык словарь

plating
kaplama

Polis aracının zırh kaplaması apartman sakinlerinin hayatlarını kurtardı. - The police vehicle's armor plating saved the lives of its occupants.

plating
{f} kapla

Polis aracının zırh kaplaması apartman sakinlerinin hayatlarını kurtardı. - The police vehicle's armor plating saved the lives of its occupants.

plating
kaplayarak
plating
{i} kaplama levhaları
plating
{i} kupa için yarışma
plating
kaplamacıllk
plating
{i} kaplamacılık
plating
madeni levha kaplama
Английский Язык - Английский Язык
plating
apply a coating of metal to an object by electrical deposition

  Расстановка переносов

  ap·ply a coat·ing of metal to an ob·ject by e·lec·tri·cal dep·o·si·tion

  Турецкое произношение

  ıplay ı kōtîng ıv metıl tı ın ıbcekt bay îlektrîkıl depızîşın

  Произношение

  /əˈplī ə ˈkōtəɴɢ əv ˈmetəl tə ən əbˈʤekt ˈbī əˈlektrəkəl ˌdepəˈzəsʜən/ /əˈplaɪ ə ˈkoʊtɪŋ əv ˈmɛtəl tə ən əbˈʤɛkt ˈbaɪ ɪˈlɛktrɪkəl ˌdɛpəˈzɪʃən/

  Слово дня

  mocha
Избранное