applies to polling, surveying of the public

listen to the pronunciation of applies to polling, surveying of the public
Английский Язык - Турецкий язык

Определение applies to polling, surveying of the public в Английский Язык Турецкий язык словарь

public opinion
kamu

Onlar sadece kamuoyundan korktukları için projeye karşı çıkmadılar. - They didn't oppose the project just because they feared public opinion.

1937'de bir kamu oyu araştırması yapıldı. - A public opinion study was made in 1937.

public opinion
imaj
public opinion
efkar-ı umumiye
public opinion
kamuoyu

Kamuoyunun aksine hayat kısa değildir. - Life is not short, contrary to public opinion.

Kamuoyu yoklamaları hükümete olan güveni ölçen göstergelerdir. - Public opinion polls are barometers of confidence in the government.

Английский Язык - Английский Язык
public opinion
applies to polling, surveying of the public

    Расстановка переносов

    applies to polling, sur·vey·ing of the pub·lic

    Произношение

    Слово дня

    gargoyle
Избранное