appear as a character on stage or appear in a play, etc

listen to the pronunciation of appear as a character on stage or appear in a play, etc
Английский Язык - Турецкий язык

Определение appear as a character on stage or appear in a play, etc в Английский Язык Турецкий язык словарь

appear
ispatı vücut etmek
appear
{f} gibi gelmek
appear
{f} in (oyunda/filmde) oynamak; on (televizyon/radyo
appear
peyda olmak
appear
{f} (gazete, dergi v.b.'nde) çıkmak
appear
görün

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Hikâye doğru görünüyor. - The story appears to be true.

appear
piyasaya çıkmak
appear
türemek
appear
var olmak
appear
izlenimini vermek
appear
s_h.görün+e.belir
appear
gözükmek
appear
bulunmak
appear
gibi görünmek
appear
gözük

O, güçlü ve sağlıklı gözüküyor. - He appears to be strong and healthy.

Bu kaçınılmaz gibi gözüküyor. - This appears to have been inevitable.

appear
{f} ortaya çıkmak
appear
{f} belirmek, meydana çıkmak
appear
aşikâr olmak
appear
{f} gözükmek, görünmek
Английский Язык - Английский Язык
appear
appear as a character on stage or appear in a play, etc

    Расстановка переносов

    ap·pear as a char·ac·ter on stage or ap·pear in a play, etc

    Произношение

    Слово дня

    guillotine
Избранное