anything that is no longer in common use or practice

listen to the pronunciation of anything that is no longer in common use or practice
Английский Язык - Турецкий язык

Определение anything that is no longer in common use or practice в Английский Язык Турецкий язык словарь

dinosaur
dinozor

O, dinozorun sadık minyatürüne baktı. - He stared at the faithful miniature of the dinosaur.

Dinozorların çok uzun zaman önce nesli tükendi. - Dinosaurs died out a very long time ago.

dinosaur
dinosor
dinosaur
{i} dinazor
dinosaur
mezozoik çağda yaşamış olan ve bu gün yalnız fosilleri bulunan çok büyük bir cins sürüngen
Английский Язык - Английский Язык
dinosaur
anything that is no longer in common use or practice

  Расстановка переносов

  a·ny·thing that I·s no long·er in com·mon use or prac·tice

  Турецкое произношение

  enithîng dhıt îz nō lônggır în kämın yus ır präktıs

  Произношение

  /ˈenēˌᴛʜəɴɢ ᴛʜət əz ˈnō ˈlôɴɢgər ən ˈkämən ˈyo͞os ər ˈpraktəs/ /ˈɛniːˌθɪŋ ðət ɪz ˈnoʊ ˈlɔːŋɡɜr ɪn ˈkɑːmən ˈjuːs ɜr ˈpræktəs/

  Слово дня

  capitulate
Избранное