any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates

listen to the pronunciation of any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates в Английский Язык Турецкий язык словарь

foot
ayak

Eğer zihninizi ayağınıza koyarsanız, o, ayak olur. - If you put your mind into your foot, it becomes the foot.

Polo gibi at sırtında oynanılan bir oyunun aksine futbol aslında ayakla oynanılan bir top oyunu demekti. - Football originally meant a game played with a ball on foot - unlike a game played on horseback, such as polo.

foot
giy/öde
foot
{i} (dağ/tepe için) dip
foot
(Askeri) altabaso yakası
foot
alt

Dipnotlar sayfanın alt kısmındadır. - The footnotes are at the bottom of the page.

Onlar masa altından ayakla birbirlerini taciz ediyorlardı. - They were playing footsie under the table.

foot
30 cm.lik uzunluk ölçüsü
foot
gitmek

Yaya olarak gitmek istemiyor musunuz? - Don't you want to go on foot?

İstasyona yürüyerek gitmek bir saat sürer. - It takes an hour to get to the station on foot.

foot
up ile yekununu çıkarmak
foot
{ç} feet (fit)
foot
{i} etek (dağ)
foot
bir uzunluk birimi (a.b.d.'de 1866'dan beri kullanılan bir uzunluk birimi olup yard'ın 1/3'üne ve metrenin tam olarak 1200/3937 (0.3048)'ine eşittir)
foot
{i} uyak
foot
{i} piyade birliği
foot
(Tıp) (feet). (11). Ayak, pes
foot
{f} hesaplamak
foot
foot it yaya gitmek
foot
(fiil) ödemek, hesaplamak, çıkarmak, ayak kısmını örmek
foot
yaya yürümek
Английский Язык - Английский Язык
foot
any of various organs of locomotion or attachment in invertebrates

  Расстановка переносов

  a·ny of va·ri·ous organs of lo·co·mo·tion or at·tach·ment in invertebrates

  Турецкое произношение

  eni ıv veriıs ôrgınz ıv lōkımōşın ır ıtäçmınt în învırtıbrıts

  Произношение

  /ˈenē əv ˈverēəs ˈôrgənz əv ˌlōkəˈmōsʜən ər əˈtaʧmənt ən ənˈvərtəbrəts/ /ˈɛniː əv ˈvɛriːəs ˈɔːrɡənz əv ˌloʊkəˈmoʊʃən ɜr əˈtæʧmənt ɪn ɪnˈvɜrtəbrəts/
Избранное