any of numerous trees of the family cupressaceae that resemble cedars

listen to the pronunciation of any of numerous trees of the family cupressaceae that resemble cedars
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any of numerous trees of the family cupressaceae that resemble cedars в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedir kokusu güveleri iter. - The scent of cedar repels moths.

Sedirler nerede yetişir? - Where do cedars grow?

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
any of numerous trees of the family cupressaceae that resemble cedars

    Расстановка переносов

    a·ny of nu·mer·ous trees of the fa·mi·ly cupressaceae that re·sem·ble cedars

    Слово дня

    euphuism
Избранное