any device or mechanism intended to prevent harmful consequences

listen to the pronunciation of any device or mechanism intended to prevent harmful consequences
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any device or mechanism intended to prevent harmful consequences в Английский Язык Турецкий язык словарь

prophylactic
hastalıktan koruyan
prophylactic
hastalıktan koruyucu
prophylactic
{s} koruyucu

Bazı durumlarda, meme ameliyatı koruyucu bir ameliyattır- meme kanseri riski yüksek olduğu düşünülenler tarafından alınan bir önlem. - In some cases, mastectomy is prophylactic surgery - a preventive measure taken by those considered to be at high risk of breast cancer.

prophylactic
s., (Tıp) hastalıktan koruyan, koruyucu, profilaktik. i
prophylactic
{s} önleyici
prophylactic
{i} koruyucu ilaç
prophylactic
(Biyoloji) profilaktik
prophylactic
prezervatif
prophylactic
(Tıp) koruyucu ilaç
prophylactic
{i} önleyici ilaç
Английский Язык - Английский Язык
prophylactic
any device or mechanism intended to prevent harmful consequences

  Расстановка переносов

  a·ny de·vice or mech·a·ni·sm in·tend·ed to pre·vent harm·ful con·se·quenc·es

  Турецкое произношение

  eni dîvays ır mekınîzım întendıd tı privent härmfıl känsıkwensız

  Произношение

  /ˈenē dəˈvīs ər ˈmekəˌnəzəm ənˈtendəd tə prēˈvent ˈhärmfəl ˈkänsəˌkwensəz/ /ˈɛniː dɪˈvaɪs ɜr ˈmɛkəˌnɪzəm ɪnˈtɛndəd tə priːˈvɛnt ˈhɑːrmfəl ˈkɑːnsəˌkwɛnsəz/

  Слово дня

  calender
Избранное