any cedar of the genus cedrus

listen to the pronunciation of any cedar of the genus cedrus
Английский Язык - Турецкий язык

Определение any cedar of the genus cedrus в Английский Язык Турецкий язык словарь

cedar
sedir

Sedir kokusu güveleri iter. - The scent of cedar repels moths.

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
dağservisi
cedar
sedir ağacı

Orada büyük bir sedir ağacı vardı. - There used to be a large cedar tree there.

cedar
cedar chest yünluleri güveden korumak için sedir ağacının odunun
cedar
Cedrus libani
cedar
bu ağaçların tahtası
cedar
i., bot. sedir, dağservisi
cedar
Himalayan cedar
cedar
cedar of Lebanon Lübnan selvisi
cedar
{i} dağ selvisi
cedar
Cedrus deodara
cedar
erz ağacı
cedar
Indian cedar çin ağacı
Английский Язык - Английский Язык
cedar
any cedar of the genus cedrus
Избранное