another name for debt

listen to the pronunciation of another name for debt
Английский Язык - Турецкий язык

Определение another name for debt в Английский Язык Турецкий язык словарь

obligation
(Ticaret) sorumluluk
obligation
(Ticaret) tazminat
obligation
müdana
obligation
fariza
obligation
(Kanun) yumuş
obligation
borç senedi
obligation
yükümlülük

O, yükümlülüklerini yerine getirmedi. - He didn't fulfill his obligations.

Ben sadece benim toplumsal yükümlülüklerimi yerine getirmek için partiye gittim. - I only went to the party to fulfill my societal obligations.

obligation
mecburiyet
obligation
{i} zorunluluk

Bu bilgiyi paylaşmak için herhangi bir zorunluluk altında değilsin. - You are under no obligation whatsoever to share this information.

Have to zorunluluk ifade etmek için kullanılır. - Have to is used to express obligation.

obligation
Iaw of obligations borçlar hukuku
obligation
{i} zorunluluk, zorunluk, mecburiyet; yüküm, yükümlülük; farz
obligation
{i} senet
obligation
{i} ödev
obligation
{i} borç
obligation
(Askeri) MECBURİYET, TAAHHÜT, BORÇ: Verilen bir sipariş, ihale edilen bir sözleşme veya yaptırılan bir hizmetin ödenmesine ait bir tahsisat veya fon karşılığı olarak, özel surette ayrılmış dolar miktarı
Английский Язык - Английский Язык
obligation
another name for debt

  Расстановка переносов

  an·oth·er name for debt

  Турецкое произношение

  ınʌdhır neym fôr det

  Произношение

  /əˈnəᴛʜər ˈnām ˈfôr ˈdet/ /əˈnʌðɜr ˈneɪm ˈfɔːr ˈdɛt/

  Слово дня

  running dog
Избранное