animate insertion and deletion

listen to the pronunciation of animate insertion and deletion
Английский Язык - Турецкий язык
(Bilgisayar) ekleme ve silmeyi canlandır
animate insertion and deletion

  Расстановка переносов

  a·ni·mate in·ser·tion and de·le·tion

  Турецкое произношение

  änımıt însırşın ınd dîlişın

  Произношение

  /ˈanəmət ənˈsərsʜən ənd dəˈlēsʜən/ /ˈænəmət ɪnˈsɜrʃən ənd dɪˈliːʃən/

  Слово дня

  jericho
Избранное