anger produced by some annoying irritation

listen to the pronunciation of anger produced by some annoying irritation
Английский Язык - Турецкий язык

Определение anger produced by some annoying irritation в Английский Язык Турецкий язык словарь

annoyance
{i} kızgınlık
annoyance
{i} kızdırma
annoyance
baş ağrıtma
annoyance
can sıkma
annoyance
üzüntü kaynağı
annoyance
sıkıntı/üzüntü kaynağı
annoyance
{i} rahatsız etme
annoyance
{i} sıkıntı

Tom'un sıkıntısını anlayabiliyorum. - I can understand Tom's annoyance.

Tom sıkıntısını gizlemeye çalıştı. - Tom tried to hide his annoyance.

annoyance
{i} baş belası, bela, sıkıntı veren şey/kimse
annoyance
can sıkıntı
annoyance
{i} rahatsızlık
annoyance
{i} baş belâsı
chafe
ısıtmak
chafe
{f} sürtünmek
chafe
(fiil) ovuşturmak, ovalamak, sürtmek, sürtünmek; yaralamak, yıpratmak; kızdırmak, gücendirmek, rahatsız etmek; berelenmek, aşınmak, kızmak, gücenmek, rahatsız olmak
Английский Язык - Английский Язык
vexation
chafe
annoyance
anger produced by some annoying irritation

  Расстановка переносов

  an·ger pro·duced by some an·noy·ing ir·ri·ta·tion

  Турецкое произношение

  änggır prıdust bay sʌm ınoyîng îrîteyşın

  Произношение

  /ˈaɴɢgər prəˈdo͞ost ˈbī ˈsəm əˈnoiəɴɢ ˌərəˈtāsʜən/ /ˈæŋɡɜr prəˈduːst ˈbaɪ ˈsʌm əˈnɔɪɪŋ ˌɪrɪˈteɪʃən/

  Слово дня

  pariah
Избранное