anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen kuzu

listen to the pronunciation of anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen kuzu
Турецкий язык - Турецкий язык
ekti
anası ölüp başka bir koyuna alıştırılan veya elle beslenen kuzu

    Расстановка переносов

    a·na·sı ö·lüp baş·ka bir ko·yu·na a·lış·tı·rı·lan ve·ya el·le bes·le·nen ku·zu

    Произношение

    Слово дня

    lissotrichous
Избранное