anal-retentive

listen to the pronunciation of anal-retentive
Английский Язык - Турецкий язык
aşırı detaycı
kılı kırk yaran
anal retentive personality
(Psikoloji, Ruhbilim) Anal tutucu kişilik: Freud'a göre erken gelişim dönemindeki (18 - 36 aylık dönem) takıntılara dayanan ve cimrilik, inatçılık, aşırı kendini kontrol etme, aşırı düzenlilik, dakiklik, zorlanımlılık gibi özelliklerle tanımlanan bir kişilik tipi
anal retentive personality
(Pisikoloji, Ruhbilim) anal tutucu kişilik
Английский Язык - Английский Язык
Preoccupied with achieving order and control and with collecting, possessing, and retaining objects
Overly obsessive concerning small details
Psychoanalysis excessively orderly and fussy (supposedly owing to conflict over toilet-training in infancy)
anal-retentive
Избранное