an unsophisticated person from the rural area of a particular country

listen to the pronunciation of an unsophisticated person from the rural area of a particular country
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an unsophisticated person from the rural area of a particular country в Английский Язык Турецкий язык словарь

country bumpkin
hödük
country bumpkin
ahmak
country bumpkin
saf
country bumpkin
salak
Английский Язык - Английский Язык
country bumpkin
an unsophisticated person from the rural area of a particular country

  Расстановка переносов

  an un·so·phis·ti·ca·ted per·son from the ru·ral ar·e·a of a par·ti·cu·lar coun·try

  Турецкое произношение

  ın ʌnsıfîstîkeytîd pırsın fırm dhi rûrıl eriı ıv ı pırtîkyılır kʌntri

  Произношение

  /ən ˌənsəˈfəstəˌkātəd ˈpərsən fərm ᴛʜē ˈro͝orəl ˈerēə əv ə pərˈtəkyələr ˈkəntrē/ /ən ˌʌnsəˈfɪstɪˌkeɪtɪd ˈpɜrsən fɜrm ðiː ˈrʊrəl ˈɛriːə əv ə pɜrˈtɪkjəlɜr ˈkʌntriː/

  Слово дня

  nuptial
Избранное