an ungainly sprawling posture

listen to the pronunciation of an ungainly sprawling posture
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an ungainly sprawling posture в Английский Язык Турецкий язык словарь

sprawl
{f} yayılmak
sprawl
yayılarak otur
sprawl
gelişigüzel yayılma
sprawl
yayılarak oturmak/yatmak
sprawl
büyüme
sprawl
(bitki) gelişigüzel yayılmak
sprawl
gelişme
sprawl
yayılarak oturma ya da yatma
sprawl
{i} gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
yatarken kol ve bacakları yaymak
sprawl
{f} sereserpe uzanmak
sprawl
{f} yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak; yayılarak oturmak
sprawl
{i} yayılma
sprawl
yayıl

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

Kentsel yayılım çevresel olarak zarar verir. - Urban sprawl is environmentally damaging.

sprawl
sere serpe uzanmak
sprawl
{i} serilme
sprawl
{f} yayılarak oturmak
sprawl
{f} serilmek
sprawl
{f} genişlemek
sprawl
(isim) yayılma, dağılma, serilme, gelişigüzel yayılan topluluk
Английский Язык - Английский Язык
sprawl
an ungainly sprawling posture

  Расстановка переносов

  an un·gain·ly sprawling pos·ture

  Турецкое произношение

  ın ıngeynli sprôlîng päsçır

  Произношение

  /ən ənˈgānlē ˈsprôləɴɢ ˈpäsʧər/ /ən ənˈɡeɪnliː ˈsprɔːlɪŋ ˈpɑːsʧɜr/

  Слово дня

  annus mirabilis
Избранное