an ungainly posture with arms and legs spread about

listen to the pronunciation of an ungainly posture with arms and legs spread about
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an ungainly posture with arms and legs spread about в Английский Язык Турецкий язык словарь

sprawl
{f} yayılmak
sprawl
yayılarak otur
sprawl
gelişigüzel yayılma
sprawl
yayılarak oturmak/yatmak
sprawl
büyüme
sprawl
(bitki) gelişigüzel yayılmak
sprawl
gelişme
sprawl
yayılarak oturma ya da yatma
sprawl
{i} gelişigüzel yayılan topluluk
sprawl
yatarken kol ve bacakları yaymak
sprawl
{f} sereserpe uzanmak
sprawl
{f} yayılıp yatmak, sere serpe uzanmak; yayılarak oturmak
sprawl
{i} yayılma
sprawl
yayıl

Leyla geniş bir alana yayılan bir çiftlikte yaşıyordu. - Layla lived on a sprawling ranch.

Kentsel yayılım çevresel olarak zarar verir. - Urban sprawl is environmentally damaging.

sprawl
sere serpe uzanmak
sprawl
{i} serilme
sprawl
{f} yayılarak oturmak
sprawl
{f} serilmek
sprawl
{f} genişlemek
sprawl
(isim) yayılma, dağılma, serilme, gelişigüzel yayılan topluluk
Английский Язык - Английский Язык
sprawl
sprawling
an ungainly posture with arms and legs spread about

  Расстановка переносов

  an un·gain·ly pos·ture with arms and legs spread a·bout

  Турецкое произношение

  ın ıngeynli päsçır wîdh ärmz ınd legz spred ıbaut

  Произношение

  /ən ənˈgānlē ˈpäsʧər wəᴛʜ ˈärmz ənd ˈlegz ˈspred əˈbout/ /ən ənˈɡeɪnliː ˈpɑːsʧɜr wɪð ˈɑːrmz ənd ˈlɛɡz ˈsprɛd əˈbaʊt/

  Слово дня

  acquiesce
Избранное