an oil reservoir in an internal combustion engine

listen to the pronunciation of an oil reservoir in an internal combustion engine
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an oil reservoir in an internal combustion engine в Английский Язык Турецкий язык словарь

sump
lağım çukuru
sump
(Askeri) ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
karter
sump
yağ haznesi
sump
drenaj kuyusu
sump
alt karter
sump
yağ karteri
sump
maden ocağının dibinde su birikintisine mahsus kuyu
sump
bir kazıya başlamadan evvel tecrübe veya yoklama kabilinden kazılan tünel
sump
ALT KARTER: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
(oto.) yağ karteri, alt karter: Bir içten yanmalı motoru yağlamak için yağın pompalandığı ve devir daim için tekrar geri döndüğü depo
sump
{i} maden ocağı su kuyusu
sump
(Nükleer Bilimler) hazne
sump
(isim) lağım çukuru, yağ karteli, maden ocağı su kuyusu, kazıya başlamadan önce kazılan tünel
sump
yağ karteri/su kuyu
sump
{i} kazıya başlamadan önce kazılan tünel
Английский Язык - Английский Язык
sump
an oil reservoir in an internal combustion engine

  Расстановка переносов

  an oil res·er·voir in an in·ter·nal com·bus·tion en·gine

  Турецкое произношение

  ın oyl rezıvwär în ın întırnıl kımbʌsçın encın

  Произношение

  /ən ˈoil ˈrezəˌvwär ən ən ənˈtərnəl kəmˈbəsʧən ˈenʤən/ /ən ˈɔɪl ˈrɛzəˌvwɑːr ɪn ən ɪnˈtɜrnəl kəmˈbʌsʧən ˈɛnʤən/

  Слово дня

  jubilee
Избранное