an offensive movement resembling an attack in all but its continuance

listen to the pronunciation of an offensive movement resembling an attack in all but its continuance
Английский Язык - Турецкий язык
Английский Язык - Английский Язык
feint
an offensive movement resembling an attack in all but its continuance

  Расстановка переносов

  an of·fen·sive move·ment resembling an at·tack in all but its con·ti·nu·ance

  Турецкое произношение

  ın ıfensîv muvmınt rizemblîng ın ıtäk în ôl bʌt îts kıntînyuıns

  Произношение

  /ən əˈfensəv ˈmo͞ovmənt rēˈzembləɴɢ ən əˈtak ən ˈôl ˈbət əts kənˈtənyo͞oəns/ /ən əˈfɛnsɪv ˈmuːvmənt riːˈzɛmblɪŋ ən əˈtæk ɪn ˈɔːl ˈbʌt ɪts kənˈtɪnjuːəns/

  Слово дня

  maw
Избранное