an odd or unusual characteristic

listen to the pronunciation of an odd or unusual characteristic
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an odd or unusual characteristic в Английский Язык Турецкий язык словарь

peculiarity
Farklılık
peculiarity
gariplik/özellik
peculiarity
Alışılmışın dışında olma hâli
peculiarity
acayiplik
peculiarity
-e özgü olma
peculiarity
özellik
peculiarity
alışılmamışlık
peculiarity
tuhaflık
Английский Язык - Английский Язык
peculiarity
an odd or unusual characteristic

  Расстановка переносов

  an Odd or u·nu·su·al char·ac·ter·is·tic

  Турецкое произношение

  ın äd ır ınyujuıl kerıktırîstîk

  Произношение

  /ən ˈäd ər əˈnyo͞oᴢʜo͞oəl ˌkerəktərˈəstək/ /ən ˈɑːd ɜr əˈnjuːʒuːəl ˌkɛrəktɜrˈɪstɪk/

  Слово дня

  tabula rasa
Избранное