an object of extreme disdain, contempt, or derision

listen to the pronunciation of an object of extreme disdain, contempt, or derision
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an object of extreme disdain, contempt, or derision в Английский Язык Турецкий язык словарь

scorn
{f} hor görmek
scorn
{f} küçümsemek
scorn
tepeden bakma
scorn
tepeden bakmak
scorn
reddetmek
scorn
{f} küçümse

Neden bana böyle küçümseyen bir görünüm veriyorsun? - Why are you giving me such a scornful look?

Tom birçok insanın sonradan görme insanları küçümsediğini Bay Ogawa'dan öğrendi. - Tom learnt from Mr Ogawa that many people have scorn for the nouveau riche.

scorn
{i} küçümseme

Gerçek sanatçılar hiçbir şeyi küçümsemez; onlar kendilerini yargılamak yerine anlamak için zorlarlar. - True artists scorn nothing; they force themselves to understand instead of judging.

Küçümseme aptalların yemeğidir. - Scorn is the food of fools.

scorn
istihfaf
scorn
hakir şey
scorn
(isim) küçümseme, hor görme, küçümsenen şey
scorn
tahkir etmek
scorn
{i} hor görme
scorn
hor gör
scorn
{f} aşağılamak
scorn
{i} tepeden bakma, hor görme, küçük görme
scorn
tahkir
Английский Язык - Английский Язык
scorn
an object of extreme disdain, contempt, or derision

    Расстановка переносов

    an ob·ject of ex·treme disdain, contempt, or de·ri·sion

    Произношение

    Слово дня

    oleaginous
Избранное