an integral part

listen to the pronunciation of an integral part
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an integral part в Английский Язык Турецкий язык словарь

factor
etmen

Onlar burada bir fabrika inşa etmenin çok pahalı olacağını düşündü. - They thought it would be too expensive to build a factory here.

O kesinlikle bir etmendir. - That's certainly a factor.

factor
(Tıp) Bir olayın sonuca varmasında rolü olan yardımcı madde, amil,f aktör, etken, etmen
factor
(Ticaret) ticari temsilci
factor
finansör üretimde
factor
kahya
factor
emsal
factor
(Ticaret) üretim finansörü
integral part
(Kanun) bütünleyici parça
integral part
tamsayısal parça
factor
Çarpanlarına ayırmak
integral part
Yapı taşı
integral part
tamsayisal parça
integral part
mütemmim cüz
factor
etken,unsur
factor
{i} çarpan
factor
(İnşaat) etken, faktör
factor
bir firmaya borç para veren kimse
factor
komisyon alarak satış yapan kimse
factor
(isim) faktör, değişken, etmen, öğe, eleman, etken, kalıtımsal özellik taşıyan gen, aracı kuruluş, finansör (üretimde), kâhya [İsk.], çarpan, katsayı, tambölen
factor
{i} aracı kuruluş
factor
çarpanlara ayır
factor
{i} değişken
factor
{i} katsayı
factor
{i} eleman
Английский Язык - Английский Язык
factor
integral part
essential section or piece that completes a whole
an integral part

  Расстановка переносов

  an in·te·gral part

  Турецкое произношение

  ın întıgrıl pärt

  Произношение

  /ən ˈəntəgrəl ˈpärt/ /ən ˈɪntəɡrəl ˈpɑːrt/

  Видео

  ... climate legislation is an integral part of that, and so we're gonna keep working towards ...

  Слово дня

  laodicean
Избранное