an insubordinate act defiance of authority

listen to the pronunciation of an insubordinate act defiance of authority
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an insubordinate act defiance of authority в Английский Язык Турецкий язык словарь

insubordination
itaatsizlik
insubordination
baş kaldırma
insubordination
asilik
insubordination
(Askeri) İTAATSİZLİK, SERKEŞLİK: Otoriteye karşı gelme, kanuni emirlere karşı direnme, saygısızlık
insubordination
{i} başkaldırma
Английский Язык - Английский Язык
insubordination
an insubordinate act
rebelliousness
an insubordinate act
insubordination
an insubordinate act defiance of authority

  Расстановка переносов

  an in·sub·or·di·nate act de·fi·ance of au·tho·ri·ty

  Турецкое произношение

  ın însıbôrdınıt äkt dîfayıns ıv ıthôrıti

  Произношение

  /ən ənsəˈbôrdənət ˈakt dəˈfīəns əv əˈᴛʜôrətē/ /ən ɪnsəˈbɔːrdənət ˈækt dɪˈfaɪəns əv əˈθɔːrətiː/

  Слово дня

  soubrette
Избранное