an instance of patching or repairing

listen to the pronunciation of an instance of patching or repairing
Английский Язык - Английский Язык
patch-up
an instance of patching or repairing

  Расстановка переносов

  an in·stance of patching or repairing

  Турецкое произношение

  ın înstıns ıv päçîng ır riperîng

  Произношение

  /ən ˈənstəns əv ˈpaʧəɴɢ ər rēˈperəɴɢ/ /ən ˈɪnstəns əv ˈpæʧɪŋ ɜr riːˈpɛrɪŋ/

  Слово дня

  pollywog
Избранное