an informal address to an equal

listen to the pronunciation of an informal address to an equal
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an informal address to an equal в Английский Язык Турецкий язык словарь

chief
başlıca/baş
chief
patron/reis/şef
chief
macun
chief
en mühim
chief
önde gelen

Yunanların önde gelen tanrısı Zeus'u şereflendirmek için İsa'dan Önce 776'da ilk Olimpiyat oyunları Olimpos Dağının eteğinde düzenlendi. - In 776 B.C., the first Olympic Games were held at the foot of Mount Olympus to honor the Greeks' chief god, Zeus.

chief
başkan

Genelkurmay başkanı savaşın kaybedildiğini bildirdi. - The army chief reported that the war was lost.

chief
amir
chief
ana
chief
şef

Nihayet, iki Kızılderili kabilenin şefleri savaş baltalarını gömmeye karar verdiler ve barış çubuğu tüttürdüler. - At long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to bury the hatchet and smoke the peace pipe.

Benim bölüm şefimdir. - He is the chief of my department.

chief
{i} reis
chief
(isim) şef, baş, reis, amir, armanın en üst kısmı
chief
en çok

Bu kitap en çok pasif içiciliğin etkileriyle ilgilenmektedir. - This book is chiefly concerned with the effects of secondhand smoking.

chief
chief justice başyargıç
chief
başta olan
chief
(Tıp) Baş, şef, amir
chief
en yüksek mevki
chief
chiefly başlıca
chief
{s} en yüksek rütbede olan, baş
Английский Язык - Английский Язык
chief

Hey, chief.

an informal address to an equal

  Расстановка переносов

  an in·for·mal ad·dress to an e·qual

  Турецкое произношение

  ın înfôrmıl ıdres tı ın ikwıl

  Произношение

  /ən ənˈfôrməl əˈdres tə ən ˈēkwəl/ /ən ɪnˈfɔːrməl əˈdrɛs tə ən ˈiːkwəl/

  Слово дня

  llano
Избранное