an indication of approved or superior status

listen to the pronunciation of an indication of approved or superior status
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an indication of approved or superior status в Английский Язык Турецкий язык словарь

cachet
kaşe
seal
{f} sızdırmaz yap
seal
karara bağlamak
cachet
kase
cachet
tablet/nüfuz/kaşe
cachet
{i} prestij
cachet
{i} mühür
cachet
{i} fark
cachet
(Tıp) Nişastadan yapılan yassı bir kapsül kaşe
cachet
{i} kapsül
cachet
{i} özellik
cachet
{i} damga
cachet
{i} saygınlık
cachet
{i} ayrıcalık
seal
{f} off/up -i kapamak
Английский Язык - Английский Язык
seal
cachet
an indication of approved or superior status

  Расстановка переносов

  an in·di·ca·tion of ap·proved or su·pe·ri·or sta·tus

  Турецкое произношение

  ın îndıkeyşın ıv ıpruvd ır supîriır steytıs

  Произношение

  /ən ˌəndəˈkāsʜən əv əˈpro͞ovd ər so͞oˈpərēər ˈstātəs/ /ən ˌɪndəˈkeɪʃən əv əˈpruːvd ɜr suːˈpɪriːɜr ˈsteɪtəs/

  Слово дня

  abut
Избранное