an implement for cracking nuts

listen to the pronunciation of an implement for cracking nuts
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an implement for cracking nuts в Английский Язык Турецкий язык словарь

nutcracker
{i} fındıkkıran
nutcracker
fındıkkıracağı
nutcracker
{i} köknar kargası
nutcracker
ceviz kıracak kıskaç
nutcracker
{i} kanca burun ve çene
nutcracker
(Askeri) MAYIN TUZAKLI AĞAÇ SANDIK ENGEL: Su altına yerleştirilen ve çıkarma araçlarının, manivelalarına çarpması neticesi infilak eden bir cins kıyı engeli
nutcracker
fındık kıracak
nutcracker
{i} ceviz kıracağı
Английский Язык - Английский Язык
nutcracker
an implement for cracking nuts

  Расстановка переносов

  an im·ple·ment for crack·ing nuts

  Турецкое произношение

  ın împlımınt fôr kräkîng nʌts

  Произношение

  /ən ˈəmpləmənt ˈfôr ˈkrakəɴɢ ˈnəts/ /ən ˈɪmpləmənt ˈfɔːr ˈkrækɪŋ ˈnʌts/

  Слово дня

  pariah
Избранное