an imitation, usually with the connotation that it's one of lesser quality

listen to the pronunciation of an imitation, usually with the connotation that it's one of lesser quality
Английский Язык - Турецкий язык

Определение an imitation, usually with the connotation that it's one of lesser quality в Английский Язык Турецкий язык словарь

mock
{i} taklit

O beni taklit etmeye devam etti. - He continued to mock me.

Sonuç olarak, o teknik olarak doğru bir şey alır ama esasen o bir taklittir. - As a result, he gets something which technically is correct, but in its essence is just a mockery.

mock
{i} alay

O moda kölelerinin yüzeyselliği ile alay ediyordu. - She was mocking the superficiality of fashion slaves.

Çabalarımla alay etti. - He mocked my efforts.

mock
sahte şey
mock
{i} alay konusu
mock
{f} ile alay etmek
mock
eğlenmek
mock
sahte
mock
lağlağı
mock
istihza
mock
yapmacık
mock
{f} alay etmek

Kör bir insanla alay etmek acımasızcadır. - It is cruel to mock a blind man.

mock
Philadelphus cotonarius
mock
alay edilecek şey
mock
{s} kalp
mock
maskarallk
mock
(isim) alay, alay konusu, taklit, maskaralık
mock
mock sun güneşe yakın ve karşı tarafta görulen güneş aksı yalancı güneş
mock
{f} taklit etmek
mock
{i} alay, eğlenme
Английский Язык - Английский Язык
mock
an imitation, usually with the connotation that it's one of lesser quality

    Расстановка переносов

    an imitation, u·su·al·ly with the con·no·ta·tion that it's one of less·er qua·li·ty

    Произношение

    Слово дня

    detriment
Избранное